Passen in een vierkant doosje terwijl je rond bent

Dick en Gülnaz zijn gebruikers van op maat gemaakte hulpmiddelen.  Beiden maken ze zich zorgen of dit in toekomst nog toegankelijk blijft voor hen. ‘Ik denk dat er vanuit beleidsmakers, zorgverzekeraars en ministeries onvoldoende gezien wordt wat complexe zorg is en dat er geen keuze is”.

Complexe zorgvragers luiden de noodklok
 

Hulpmiddelen maken het verschil voor mensen

In onderstaande video leggen Gülnaz en Dick hoe belangrijk maatwerkhulpmiddelen zijn in hun dagelijks leven.

 
 

In een tijd waarin maatwerk in de zorg vervangen lijkt te gaan worden voor standaardoplossingen, uiten mensen met complexe zorgbehoeften hun bezorgdheid over de toekomst. Dick, die volledig afhankelijk is van op maat gemaakte hulpmiddelen, deelt zijn zorgen: ” Je moet straks passen in een vierkant doosje terwijl je eigenlijk rond bent.”

Deze bezorgdheid leeft niet alleen bij Dick; Gülnaz, die volledig afhankelijk is van een spraakcomputer om te communiceren, benadrukt het belang van het beschikbaar blijven van maatwerkoplossingen: “Hulpmiddelen die bijdragen aan eigen regie en meedoen in de maatschappij, daar zou niet over nagedacht moeten worden.”

Gülnaz en Dick geven een inkijkje in hun leven en laten zien hoe belangrijk op maat gemaakte hulpmiddelen voor hen zijn. Beiden hechten veel waarde aan hun zelfstandigheid en participatie in de maatschappij, iets dat ze willen behouden.

En deze persoonlijke verhalen zijn er slechts twee van velen. Verhalen die vragen opwerpen over de balans tussen efficiëntie in de zorg en oog blijven houden voor het individu. We nodigen gebruikers, zorgverleners, zorgverzekeraars, beleidsmakers en iedereen die hulpmiddelen (en hun gebruikers) een warm hart toedragen uit om deel te nemen aan het gesprek hierover en gezamenlijk op zoek te gaan naar manieren om de juiste balans te vinden tussen standaard oplossingen en maatwerk. Zodat iedereen kan blijven meedoen in de maatschappij.

Deze video is tot stand gekomen in samenwerking met Kersten Hulpmiddelen, Bert Stevens Orthesebouw en branchevereniging Lacoh.