Zo kunnen zorgprofessionals, mantelzorgers en zorginstellingen zich volledig richtingen op hun kerntaken. De hulpmiddelen moeten daadwerkelijk ontzorgen en ondersteuning bieden. Wij nemen onze verplichtingen hierin serieus.

 

Binnen RTD werken we via vaste processen en richtlijnen. Hiermee borgen we onze kwaliteit en maakt dit het mogelijk om te voldoen aan hoge internationale ISO normeringen. Deze ISO normeringen garanderen meetbare kwaliteit aan onze producten en dienstverlening.

 

Binnen RTD zijn wij gecertificeerd volgens de volgende ISO normeringen:

  • ISO 9001: Dit gaat over het kwaliteitsmanagementsysteem binnen onze organisatie. Bij Kersten draait het om mensen. Wij vinden het belangrijk om te luisteren naar onze klanten en geven hen graag een stem. Buiten de levering van een kwalitatief veilig hulpmiddel, is onze dienstverlening daar omheen, net zo belangrijk. We betrekken ze daarom bij diverse (innovatieve) projecten en vragen actief naar hun tevredenheid rondom onze service en dienstverlening.
  • ISO 14001: Deze certificering laat zien dat wij voldoen aan wet- en regelgeving rondom milieunormen, maar ook dat wij de impact op het milieu beheersen. Bij RTD dragen we bij aan een beter milieu en een duurzame samenleving; deze certificering vormt hierbij een stevige basis.

 

MDR – Medical Devices Regulation

Als gebruiker van een hulpmiddel of als zorgverlener wil je je niet druk hoeven te maken of het hulpmiddel daadwerkelijk veilig is. Binnen de Europese wetgeving MDR worden voor bedrijven en landen gelijke kaders gegeven hoe veiligheid geborgd moet zijn en wordt de verantwoordelijkheid nadrukkelijk neergelegd bij samenwerking binnen de keten. RTD neemt verantwoordelijkheid voor haar aandeel binnen de keten. Daarbij werken we graag samen met andere fabrikanten, importeurs en andere distributeurs. Daarnaast staan onze eigen medewerkers op scherp, worden regelmatig bijgeschoold en werken we volgens vaste processen en afspraken. Alles voor de veiligheid van onze klanten.