Actief op alle terreinen

Kersten Hulpmiddelen is actief in heel Nederland binnen de gehele zorgketen. Daarnaast is Kersten een partner voor zowel gemeentes als zorginstellingen. Naast hulpmiddelen maken service onderhoud en keuringen aan zorginstellingen, ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties ook onderdeel van de dienstverlening uit. Of het nu gaat over hulpmiddelen voor een organisatie zelf of persoonsgebonden WIz-hulpmiddelen: Kersten Hulpmiddelen voorziet in elke vraag.

Kersten Hulpmiddelen is tevens depothouder voor een groot deel van de Nederlandse zorgkantoren.
Daarnaast kunnen mensen ook voor particulier gebruik bij Kersten terecht. Denk bijvoorbeeld aan kortdurende uitleen waarbij de hulpmiddelen door de zorgverzekeraar worden vergoed of een hulpvraag die via een PGB loopt.

Altijd maatwerk

Kersten Hulpmiddelen levert, net als RTD, maatwerk. De mens achter het hulpmiddel staat centraal, en ieder mens is uniek. Zodra cliënten specialistische maatwerkoplossingen nodig hebben, wordt de samenwerking met RTD gezocht. Door in de breedte van onze mogelijkheden te kijken loopt de zoektocht naar de juiste hulpmiddelen voor mensen met een progressieve ziekte of bijvoorbeeld een dwarslaesie nooit spaak. En daar zijn we trots op.

Meer weten over Kersten Hulpmiddelen? Ga naar de website>>